Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

* Quý Ông/Bà vui lòng nhập chính xác số biên nhận của hồ sơ (được cấp sau khi đăng ký thành công) để thực hiện đánh giá.
Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Đồng Nai. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Đồng Nai ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.

ỦY ban nhân dân tỉnh đồng nai

Quản lý và vận hành: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3.827.555 - Fax: (0251).3.827.569 - Email: dona-ict@dongnai.gov.vn