Tra cứu hồ sơ qua website


* Nhập Số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Tra cứu tình hình giải quyết TTHC thông qua

Tổng đài: (0251) 1022


ỦY ban nhân dân tỉnh đồng nai

Quản lý và vận hành: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3.827.555 - Fax: (0251).3.827.569 - Email: dona-ict@dongnai.gov.vn