Tra cứu hồ sơ qua website


* Nhập Số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Tra cứu hồ sơ qua SMS Bước 1: Soạn tin nhắn với cú pháp: HCC DN [SOBIENNHAN] gửi 8088
Bước 2: Nhận kết quả từ tổng đài SMS 8088

HCC  DN  [sobiennhan]Gửi8088

ỦY ban nhân dân tỉnh đồng nai

Quản lý và vận hành: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 281, đường 30-4, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555 - Fax: (061).3827569 - Email: dona-ict@dongnai.gov.vn