Tra cứu hồ sơ qua website


* Nhập Số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Tra cứu hồ sơ qua SMS Bước 1: Soạn tin nhắn với cú pháp: HCC DN [SOBIENNHAN] gửi 1022
Bước 2: Nhận kết quả từ tổng đài SMS 1022

HCC  DN  [sobiennhan]Gửi1022

ỦY ban nhân dân tỉnh đồng nai

Quản lý và vận hành: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3.827.555 - Fax: (0251).3.827.569 - Email: dona-ict@dongnai.gov.vn